Сърдита и тросната сервитьорка:

– Какво ще желаете?

Единият от двамата пилоти:

– Какво имате за пиене?

Смаяна от въпроса, сервитьорката отсякла:

– ‘Сичко имаме!

– Една боза – отговорил пилотът, а сервитьорката се развикала:

– Тук да не е бозаджийница??!!?!?!