„Ще запрепускаме към залеза и ще заживеем щастливо след живота

Тигър, когато измъква Мечо Пух от „панделата“

Advertisements