По молба на Диана ще ви представя виждането на двама автори Гари Смоли и Джон Трент за „семейния зоопарк“, както те го наричат или какъв тип животно е човек. Според тях човешкият семеен зоопарк се дели на 4 вида – лъв, бобър, видра и златен ретривър. Ще се запознаем с лъва, но първо ще започнем с това – кои са двете страни на любовта? Това безспорно са строгостта и нежността, но „е необходимо да се намери развновесието между строгоост и нежност в любовта, ако искаме да покажем на другите най-истинската, най-пълноценната любов“. Като пример за единство на строгата и нежната любов, двамата автори дават … розата 🙂 „Това Божие творение – колкото нежно, толкова и бодливо. Когато Бог е създавал розата, Той е знаел, че нейната нежност и прелест ще я прави лесна плячка за онези, които биха искали да я унищожат. Затова заедно с нежността й, Той й е дал и бодли. Те не намаляват красотата й, но я защитават, пазят и подчертават. Това, което важи за природата, важи и за човешките взаимоотношения. Строгата страна на любовта постъпва с другия така, както би било най-добре за него, независимо от цената. Това е онази твърдост, от която се нуждае майката да устои на предизвикателното държане на двегодишното си дете и да не се поддаде на прищевките му. Това е смелост, която се изисква от един баща, за да рискува отношението си с дъщеря си и да й покаже колко се е отдалечила от Бога. Това е силата, която един възрастен съпруг трябва да показва всеки ден, като наглежда и се грижи за жената на младостта си, поразена от склероза, вместо да се откаже и да я напусне. Строгата страна на любовта е необходима, но само тя не е достатъчна. Нежната страна на любовта е е нежност, израстваща до онази висота, на която е безусловната любов. Когато е с мярка, тя проявява качества като състрадание, отзивчивост, търпение и разбиране. Нежната страна на любовта означава да жертваме от времето си, за да разберем какво чувства другия и да слушаме, а не да поучаваме. Тя е тази, която ни дава мъдростта да кажем: „Ще ми проситш ли?“ вместо „Нали ти казвах“ или „Сгреших“ вместо „Не бях аз“. Като идеален пример за тази двустранна любов авторите ни дават Исус и казват така:“ Той беше винаги нежен към хората, но строг към неправилните им постъпки“. Колко хубаво да си го набием в дебелите глави, а? Нежни да сме към хората, но строги към неправилните постъпки. Научим ли се да обичаме по този начин – двустранния, тогава това може да заздрави семействата ни, връзките ни, приятелствата ни. По-нататък авторите ни предлагат тест за преценка на положителните ни страни. Предлагам го и аз на вас, защото е много приятно 😉

АПоема отговорност      Смел
Непоколебим               Целенасочен
Настоятелен                Решителен
Упорит                          Лидер
Деятелен                      Целеустремен
Борбен                        Самоуверен
Обича предизвика-    Предприемчив
телствата
„Да започнем веднага!“

Б
Предпазлив                Проницателен
Уравновесен                Държи на
Сдържан                     подробностите
Предсказуем               Аналитичен
Практичен                  Любознателен
Акуратен                     Прецизен
Фактологичен             Последователен
Системен

„Какво се е правилдо сега?“

В
Поема рискове   Обича
Мечтателен           удоволствията
Амбициран           Харесва
Енергичен             разнообразието
Приказлив            Радва се на промените
Организатор          Изобретателен
Избягва                 Сговорчив
подробностите     Общителен
Оптимист
„Повярвай ми, ще стане!“

Г

Верен                           Адаптира се бързо
Непретенциозен          Състрадателен
Спокоен                       Внимателен
Проникновен               Избягва конфликти
Грижовен                     Обича еднообразието
Търпелив                     Толерантен към промените
Ненавижда                   Добър слушател
Задълбочени
взаимоотношения

„Нека оставим нещата, каквито са“


И така, във всеки квадрат заградете дума или фраза, която отговаря на ваша устойчива черта на характера. Пребройте загражденията във всеки квадрат , после удвоете сумата. Четирите букви над всяка част представляват четирите основни типа характери. Под буква А са лъвовете, под буква Б са бобрите, под буква В са видрите и под буква Г са златните ретвривъри. Всеки тип ще помогне да се разбере дали сме склонни към строгост или нежност във взаимоотношенията си с другите. Ще видим, че всеки човек е комбинация от четирите типа.

Тези под буква А – лъвовете – те са лидери, готови да поемат отговорност. Обикновено те са началници в службата или поне се смятат за такива. Решителни са, предпочитат да действат, вместо да гледат и слушат. Обичат да разрешават сложни проблеми. Но, ако не се научат да проявяват и двете страни на любовта,  склонността им към строгост може да им донесе проблеми с другите.

Тези с най-висок резултат под буквата Б – бобрите –  те изпитват необходимост да вършат нещата, както трябва и по книга. Всъщност, те са онези, които наистина четат упътванията, обичат картите, диаграмите, организацията. ЧУдесно се справят с контрола по качеството в дома или службата. Тъй като правилата, постоянството и високите стандарти са много важни за бобрите, те често показват строгата страна на любовта.

Тези с най-висок резултат под буквата В – видрите – те се въодушевяват лесно, обичат удоволствията, често са душата на забавленията. Прекрасно могат да насърчат другите и имат нужда от такава среда, където могат да говорят и да се изказват при вземането на важни решения. Те са много общителни. Обикновено те са хората, които познават хора, които на свой ред познават други. Единственият проблем е, че често не запомнят имената на всички. Поради силното си желание да бъдат харесвани, често не успяват да бъдат твърди спрямо проблемите и така създават нови проблеми.

Тези с най-висок резултат под буквата Г – златните ретривъри –  една дума ги характеризира най-добре. Вярност. Те са толкова верни, че могат да понесат и най-дълбоката душевна болка и наказание от другия и пак да останат верни. Умеят да слушат, да съчувстват и да насърчават с топли думи – все силни черти на нежната страна на любовта. Те са склонни толкова да се съгласяват, че понякога им е много трудно да да бъдат критични в любовта си, когато е нужно.

Толкова за днес 🙂

Advertisements